Contact

Logo header

Wijngaardveld 16
9300 Aalst
België

Privacybeleid

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming 25/05/2018

BB Concept respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

BB Concept bewaart, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website en bij het invullen van één of meerdere van onze contactformulieren. Dit om, mits uw expliciete toestemming:
• U als klant persoonlijke ondersteuning te bieden en u daarvoor te kunnen contacteren
• Uw deelname aan onze acties te beheren

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

BB Concept verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord “we” om te verwijzen naar BB Concept. BB Concept is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt U mailen naar info@bbconcept.info.